hero

50/50 Pick A Door Obby!

Auto right door(green color)

Other Script